Dear Visitor,
currently we are up in arms about our projects that’s why
we have only a small bit of information here.


We, EM konsultāciju centrs team, are specializing in:

1. Written translations and interpreting (specialty in installations -
electricity, water supply, heating, sanitation, air treatment). We will be there
for you so that you can do your job more effective. Languages: Swedish-English, Swedish-Latvian, Latvian-Swedish,  Latvian-English.

2. Management consultations (finances, business administration, personnel management & recruitment).

Cienījamais Apmeklētāj,
šeit atradīsiet vien pašu svarīgāko informāciju –  lai mūsu
darbi runā mūsu vietā.

EM konsultāciju centrs komanda palīdzēs Jums sekojošos jautājumos:

1. Rakstiski tulkojumi un tulka pakalpojumi (specializējamies
instalācijās – elektrība, ūdensapgāde, kanalizācija, apkure, ventilācija,
gaisa apstrāde) sekojošos valodu pāros: zviedru-angļu, zviedru-latviešu,
latviešu-zviedru, latviešu-angļu.
2. Vadības konsultācijas (grāmatvedība un finanses, uzņēmējdarbības vadība, personāla vadība un darbinieku atlase).Feel free to contact us at any time – we will be happy to work with you in various projects!

Phone: +371 2655 2349
E-mail: birojs@emkc.eu
Postal address:
SIA „EM konsultāciju centrs”
A.Caka str. 56-1
Rīga, LV-1011
Latvia

Droši sazinieties ar mums – mēs labprāt iesaistāmies arī citos aizraujošos projektos!

Tālruni:
+371 2655 2349
E-pastu: birojs@emkc.eu
Pasta adrese:
SIA „EM konsultāciju centrs”
A.Čaka iela 56-1
Rīga, LV-1011
Latvija